Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών