Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών