Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2022 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Οκτώβριος 19, 2022

2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»

Οκτώβριος 6, 2022

Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων