Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2022 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών