Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Νοέμβριος 10, 2009

Σεπτέμβριος 30, 2009

Οδηγίες Διεξαγωγής της Διϋπηρεσιακής επί Χάρτου Άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΗΡΑΓΓΑ 2008».

Ιούνιος 3, 2009

Μάρτιος 14, 2009

Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων Π.Π. στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας " ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"

Σελίδες