Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Ιούνιος 3, 2009

Μάρτιος 14, 2009

Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων Π.Π. στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας " ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"

Νοέμβριος 4, 2008

Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Π.Π. με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"

Σελίδες