Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013 - Βιβλιοθήκη