Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Προκήρυξη

Αύγουστος 21, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ – ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αύγουστος 7, 2018

Απρίλιος 24, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών 24ωρης συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών και υποστηρικτικών συστημάτων

Σεπτέμβριος 9, 2016

Απρίλιος 28, 2016

Σελίδες