Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 1, 2011 - Προκήρυξη