Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2012 - Προκήρυξη