Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2012 - Προκήρυξη