Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2012 - Προκήρυξη

Προκήρυξη για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων «Οδηγία SEVESO II» στην Οστάνδη Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΠ

Προκειμένου να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού "Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των

Πρόσληψη εξωτερικού εμπειρογνώμονα για το έργο CIVPRO του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IVC στο οποίο η ΓΓΠΠ είναι επικεφαλής έταιρος

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Σελίδες