Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2014 - Προκήρυξη

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Τύπος

Νοέμβριος 21, 2014

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για ένα έτος»

Νοέμβριος 14, 2014

«Παράταση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, Οθονών, Ηχείων, Πληκτρολογίων, Ποντικιών, Σύνθεση Υπολογιστών iMAC, Σύνθεση Υπολογιστών HIGH–END, Σύνθεση Υπολογιστών LOW–END»

Νοέμβριος 7, 2014

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής 8 Ευρωπαίων παρατηρητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΒΙΤΑ»

Νοέμβριος 4, 2014

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, οθονών, ηχείων, πληκτρολογίων, ποντικιών, σύνθεση υπολογιστών iMac, σύνθεση υπολογιστών High-End, σύνθεση υπολογιστών Low-End