Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2014 - Προκήρυξη

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για ένα έτος»

«Παράταση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, Οθονών, Ηχείων, Πληκτρολογίων, Ποντικιών, Σύνθεση Υπολογιστών iMAC, Σύνθεση Υπολογιστών HIGH–END, Σύνθεση Υπολογιστών LOW–END»

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής 8 Ευρωπαίων παρατηρητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΒΙΤΑ»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, οθονών, ηχείων, πληκτρολογίων, ποντικιών, σύνθεση υπολογιστών iMac, σύνθεση υπολογιστών High-End, σύνθεση υπολογιστών Low-End

Σελίδες