Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2015 - Προκήρυξη

Νοέμβριος 9, 2015

Σεπτέμβριος 18, 2015

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού για virtualization του computer room της ΓΓΠΠ

Αύγουστος 21, 2015

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

Ιούνιος 2, 2015

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, ετικετών, οθονών, ηχείων, πληκτρολογίων, ποντικιών και σύνθεσης υπολογιστών.