Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 9, 2015 - Προκήρυξη