Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2015 - Προκήρυξη