Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2015 - Προκήρυξη

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού για virtualization του computer room της ΓΓΠΠ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, ετικετών, οθονών, ηχείων, πληκτρολογίων, ποντικιών και σύνθεσης υπολογιστών.