Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2016 - Προκήρυξη