Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2016 - Προκήρυξη