Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Προκήρυξη

Αύγουστος 21, 2018

Αύγουστος 7, 2018

Απρίλιος 24, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών 24ωρης συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών και υποστηρικτικών συστημάτων