Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2020 - Προκήρυξη

Δεκέμβριος 23, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Τομέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Σεπτέμβριος 30, 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη 192 ατόμων στη ΓΓΠΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου