Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2022 - Προκήρυξη