Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Προκήρυξη

Νοέμβριος 4, 2014

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, οθονών, ηχείων, πληκτρολογίων, ποντικιών, σύνθεση υπολογιστών iMac, σύνθεση υπολογιστών High-End, σύνθεση υπολογιστών Low-End

Οκτώβριος 15, 2014

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών ειδών, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕU Evita

Μάιος 5, 2014

Σελίδες