Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 20, 2008 - Σύμβαση