Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 28, 2008 - Σύμβαση