Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2008 - Σύμβαση