Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2009 - Σύμβαση