Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 1, 2008 - Χάρτες Αποχιονισμού