Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2009 - Χάρτες Αποχιονισμού

Χαρτογραφική απεικόνιση σχεδίων αποχιονισμού του κύριου οδικού δικτύου των Περιφερειών & Παράκαμψης των Τεμπών (Χειμώνας 2009-2010)

 Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προχώρησε, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στη σύνταξη θεματικών χαρτών με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, του κύριου Οδικού Δικτύου των  Περιφέρειων της Χώρας καθώς και λόγω της πρόσφατης κατολίσθησης, της Παράκαμψης των Τεμπών.

Ελληνικά