Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2013 - Χάρτες Αποχιονισμού