Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οκτώβριος 2, 2020

Οκτώβριος 1, 2020

Η Πολιτική Προστασία ενισχύεται - Πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) στελεχών για ιχνηλάτηση και αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2020

Σεπτέμβριος 30, 2020

Σελίδες