Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για αυτοκίνητα ΓΓΠΠ/ΠΣ