Διακήρυξη 7/2022 - ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ