Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας