Διευκρινήσεις επί των γενικών όρων συμμετοχής της υπ’ αριθ. 2/2021 Διακήρυξης Α.Π.Σ.