Διευκρινήσεις επί των γενικών όρων συμμετοχής της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξης ΓΓΠΠ