Δ/ξη 03/2023 για τη προμήθεια με αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τέσσερα (4) έτη (συμφωνία πλαίσιο)