Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με το ΙΓΜΕ στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2019

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ:

- για τη δημοτική οδό Λατζοϊου-Νεράιδας εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Νεράιδας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με σκοπό την εξέταση κατολισθητικών φαινομένων, βραχοπτώσεων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο, κατοικίες και συνωδά έργα).

Σημειώνεται ότι, βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δύνανται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από την ΕΑΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

 

Αρχείο: 
Κατηγορία: