Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την ΕΑΓΜΕ στην Ευρυτανία

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ:

Για το επαρχιακό οδικό δίκτυο Βαρβαριάδας-Αγράφων (θέση Κωνσταντίνα), στην Τ.Κ. Μοναστηρίου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, με σκοπό την εξέταση εν εξελίξη φαινομένου εδαφικής υποχώρησης και μετακίνησης εφαδικών μαζών και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οικισμοί, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).

Σημειώνεται ότι, βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από την ΕΑΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

(φωτογραφία αρχείου)

Κατηγορία: