Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεν θα εντάσσονται προς το παρόν καινούργιες Εθελοντικές Οργανώσεις, εν αναμονή της εφαρμογής του ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει τη νέα διαδικασία ένταξής τους. Για αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει ανακοίνωση από την αρμόδια Διεύθυνση.

Αποστολή φακέλου και επικοινωνία:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Tηλ: 213 1510 132, 213 1510 197, 213 1510 166

E-mail: ethelontismos@gscp.gr

Fax: 213 1510 935