Μήνυμα κατάστασης

Submissions for this form are closed.

Επικοινωνία

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.:    213 1510 100
E-mail: info@gscp.gr
Ε-mail για θέματα εθελοντών: ethelontismos@gscp.gr
 
 
Αναλυτικός κατάλογος τηλεφώνων της ΓΓΠΠ.
  
Για θέματα που σχετίζονται με τρέχουσες έκτακτες ανάγκες απευθύνεστε στο:                                                    
          Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ)
          Διεύθυνση:            Ριζαρείου 1, 152 33 Χαλάνδρι
          E-mail:                   kepp@gscp.gr