Χάρτες με όρια επιχειρησιακής ευθύνης πυροσβεστικών υπηρεσιών

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α1 -  84X119 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α1 -  84X119 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α1 -  84X119 cm)

Περιφέρεια Ηπείρου

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Aνατολικής Μακεδονίας-Θράκης

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Αττικής

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Κρήτης

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Γ. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δωδεκάνησα

A. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

B. Χάρτης ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων (Διάσταση Α3 -  42X29 cm)

Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: 
Undefined
Εικόνα: