Χάρτες περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη λόγω πλημμυρών, σε παράθεση με τις ζώνες επικινδυνότητας πλημμύρας

Εικόνα: