Χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας