JHET-SDRU Κοινή Ελληνοτουρκική Άσκηση Διάσωσης στην Τουρκία

JHET-SDRU

 (Συντονιστική Επιτροπή του Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας

για τη Σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας

Αντιμετώπισης Καταστροφών)

Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 

    Σε συνέχεια της 3ης Συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Πρωτοκόλλου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο  του 2010 (13.12.2010), διοργανώνεται διήμερο συνεργασίας των εθνικών σκελών Ελλάδας και Τουρκίας της Μικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Joint Hellenic Turkish – Standby Disaster Response Unit /JHET-SDRU) στις 6 και 7 Απριλίου 2011, στη Σμύρνη της Τουρκίας.

    Συγκεκριμένα, την  πρώτη μέρα, Τετάρτη  06 Απριλίου 2011, θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της JHET-SDRU, την οποία θα ακολουθήσει η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο επιχειρούν σε περιπτώσεις καταστροφών οι δύο πλευρές. Την επομένη, Πέμπτη 07 Απριλίου 2011, θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη άσκηση (drill) με θέμα τον απεγκλωβισμό θυμάτων από κτίρια που έχουν καταρρεύσει από σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

    Με επικεφαλής την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς η Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών,  προσωπικό και μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ και του ΟΑΣΠ.  Από τουρκικής πλευράς, η οποία προεδρεύει της JHET-SDRU για το 2011, συμμετέχουν οι αντίστοιχοι φορείς με επικεφαλής την Αρχή Φυσικών Καταστροφών & Έκτακτων Αναγκών (AFAD).

    Η Μικτή Ελληνοτουρκική Εφεδρική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Joint Hellenic Turkish – Standby Disaster Response Unit /JHET-SDRU) έχει συσταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του σχετικού Πρωτοκόλλου που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2001, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας και εν συνεχεία του Μνημονίου μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2002 για τη συνεργασία στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών.  

Ιστορικό

   Η δημιουργία της JHET-SDRU ήταν απόρροια της απρόσμενης ανταπόκρισης των Ελλήνων στην ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια που ζήτησε η Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό το φθινόπωρο του 1999. Τότε, αυθόρμητα και αθρόα οι Έλληνες πολίτες έκαναν ουρές στις κινητές μονάδες αιμοληψίας και η χώρα μας προσέφερε εκατοντάδες χιλιάδες φιάλες αίματος στην Τουρκία και κάλυψε ταχύτατα μεγάλο μέρος των επειγουσών αναγκών της γειτονικής χώρας. Στο σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Νοεμβρίου 1999 υπήρχε για πρώτη φορά αναφορά στη δημιουργία της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (JHET-SDRU). H επόμενη μνεία στη JHET-SDRU έγινε στο ψήφισμα 56/99 της Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών της 14ης Δεκεμβρίου 2001. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γεώργιος Παπανδρέου και της Τουρκίας Sukru Sina Gurel υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum ofUnderstanding) μεταξύ ΟΗΕ – Ελλάδας – Τουρκίας για Συνεργασία στον Τομέα Αντιμετώπισης Έκτακτων Ανθρωπιστικών Αναγκών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις δύο χώρες το 2006.

Αντικείμενο Συνεργασίας

   Ο τομέας συνεργασίας που προβλέπει η JHET-SDRU μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά τους τομείς της αναζήτησης και διάσωσης σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών: σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις. 

1η Συνάντηση (26 Ιανουαρίου 2009)

   Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα. Σε αυτήν συμφωνήθηκαν η δομή και οργάνωση της Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, η δήλωσή της στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΟΗΕ (UN-OCHA), ο κανονισμός λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής και η ετησία εναλλαγή της προεδρίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην πρώτη αυτή συνάντηση συζητήθηκαν επιπλέον η προοπτική κοινών εκπαιδεύσεων και διεξαγωγής ασκήσεων.

2η Συνάντηση (27 Απριλίου 2010)

   Η δεύτερη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Οριστικοποιήθηκαν οι πάγιες επιχειρησιακές διαδικασίες της Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών,  η εκτέλεση κοινών ασκήσεων και η παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης.

3η Συνάντηση (13 Δεκεμβρίου 2010)

   Στην τρίτη  συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε και πάλι στην Αθήνα, εξετάστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες των ιατρικών ομάδων που παρέχουν ιατρική υποστήριξη από αμφότερες τις πλευρές και συμφωνήθηκε η ανάληψη διοργάνωσης άσκησης της JHET-SDRU κατά το 2011, στην πόλη της Σμύρνης, από την τουρκική πλευρά. Τη συνάντηση ακολούθησε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 η πρώτη κοινή άσκηση ελληνικών και τουρκικών διασωστικών ομάδων με θέμα τον απεγκλωβισμό θυμάτων από κτίρια που κατέρρευσαν λόγω σεισμού στην περιοχή Βάρης στην Αττική. Ουσιαστικά επρόκειτο για την πρώτη κοινή ελληνοτουρκική άσκηση πέραν των στενών αμυντικών νατοϊκών πλαισίων, μέσα στα οποία κινείται μέχρι σήμερα η ελληνοτουρκική συνεργασία σε θέματα ασκήσεων.