Κήρυξη περιοχών, των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 07 Απριλίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας :

 • τις Κοινότητες Μικρού Δερείου, Κυριακής, Πρωτοκκλησίου και Μάνδρας της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
 • τις Κοινοτήτες Βαθυρρεύματος, Μοσχοφύτου, Ν.Πεύκης και Στουρναραίικων, την Κοινότητα Μυροφύλλου, την Κοινότητα Παχτουρίου, τις Κοινοτήτες Παλαιοκαρυάς και Πετροχωρίου, τις Κοινότητες Αθαμανίας, Γαρδικίου και Πύρρας της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • τον Δήμο Παλαμά της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 • την Κοινότητα Μακρυνίτσας, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 • την Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 • την Δ.Ε. Θηβαίων και την Δ.Ε. Βαγίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • την Δ.Ε. Ωρεών, της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • τον Δήμο Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • την Κοινότητα Οινοφύτων, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • τις Κοινοτήτες Κυριακίου, τις Κοινοτήτες Ακοντίου, Προσηλίου και Ανθοχωρίου και την Κοινότητα Αγίου Γεωργίου της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • τον Δήμο Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 03 Απριλίου 2020 έως και τις 06 Απριλίου 2020 στις παραπάνω περιοχές.

Οι εν λόγω κηρύξεις θα ισχύουν από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 05 Οκτωβρίου 2020. Μετά το πέρας του καθορισθέντος  χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΔΑ:  626446ΜΤΛΒ-7ΥΣ9Ι9Φ46ΜΤΛΒ-ΝΝΨΨΦΔ046ΜΤΛΒ-92Λ ,

6Ρ3246ΜΤΛΒ-ΥΙ5ΨΙ2Ε46ΜΤΛΒ-ΥΙΦ9ΚΑΠ46ΜΤΛΒ-ΜΧΝ9ΘΩΒ46ΜΤΛΒ-Τ5Π ,

67ΩΘ46ΜΤΛΒ-1286ΜΛΖ46ΜΤΛΒ-ΖΥΑ91ΤΑ46ΜΤΛΒ-Α6Ρ9ΣΝΣ46ΜΤΛΒ-ΠΑΧ

Αρχείο: 
Κατηγορία: