Χάρτες αποχιονισμού οδικού δικτύου

Χειμερινή Περίοδος 2017-2018

Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf) 

Περιφέρεια Ηπείρου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 27-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 27-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 28-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 28-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Θεσσαλίας
 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Κρήτης

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60X80 29-12-2017 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60X80 29-12-2017 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 10-01-2018 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 10-01-2018 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: