Χάρτες αποχιονισμού οδικού δικτύου

Χειμερινή Περίοδος 2020-2021
 
Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf)
 

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60X60 21-12-2020 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60X60 21-12-2020 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Ηπείρου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 21-12-2020 χάρτης διοικητικών ορίων  
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 21-12-2020 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 22-12-2020 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 22-12-2020 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 
 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 

 

 

 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: