Οργανόγραμμα ΓΓΠΠ

 

root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ root/organization/nameOnly?version=1&author=Cinergix ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ "112" root/organization/nameOnly?version=1&author=Cinergix ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ root/organization/nameOnly?version=1&author=Cinergix ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ root/organization/namePos?version=1&author=Cinergix ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με τη ΓΓΠΠ.