Παράταση προκαταρκτικής προθεσμίας για διαβούλευση οχημάτων ΠΣ 2-11-2022