Π.Δ. 71 του 2021. Διορισμός υπουργού και υφυπουργού